ماشین روسیه فوتبال سعید عزت اللهی میلاد محمدی

ماشین: روسیه فوتبال سعید عزت اللهی میلاد محمدی دربی قفقاز سعید عزت اللهی لیگ برتر روسیه دیدار ترک گروژنی- آنژی ماخاچ قلعه

گت بلاگز اخبار بین الملل وارد می شود ، اقدام عربستان سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر، شیخ عبدالله&quot، &quot

پدربزرگ، پدر و برادر “شیخ عبدالله بن علی آل ثانی” در مقاطع متفاوت قبل و بعد از استقلال، حاکم و امیر قطر بوده اند.

وارد می شود ، اقدام عربستان سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر، شیخ عبدالله&quot، &quot

اقدام عربستان سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر/ "شیخ عبدالله" وارد می شود

عبارات مهم : عبدالله

پدربزرگ، پدر و برادر “شیخ عبدالله بن علی آل ثانی” در مقاطع متفاوت قبل و بعد از استقلال، حاکم و امیر قطر بوده اند.

عربستان سعودی یک شاهزاده قطری را به عنوان مسوول امور قطری ها در عربستان سعودی تعیین کرد.

به گزارش عصرایران، شیخ عبدالله بن علی آل ثانی ( عضو خانواده حاکم برقطر) در توییتر نوشت: ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دستور داد اتاق عملیات خاص ای تحت نظر من جهت اداره امور قطری ها ایجاد شود.

وارد می شود ، اقدام عربستان سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر، شیخ عبدالله&quot، &quot

سایت شبکه اماراتی اسکای نیوز عربی این خبر را نقل کرده هست.

این اتاق عملیات کار دفتر حفاظت از منافع شهروندان قطری در عربستان سعودی را انجام می دهد ولی هیچ ارتباطی با دولت قطر ندارد. آینده نگری می شود دولت قطر با این اقدام مخالفت و نارصایتی خود را اعلام کند.

پدربزرگ، پدر و برادر “شیخ عبدالله بن علی آل ثانی” در مقاطع متفاوت قبل و بعد از استقلال، حاکم و امیر قطر بوده اند.

شیخ عبدالله 60 ساله قبل از این با سفر به شهر طنجه مراکش و دیدار با ملک سلمان پادشاه سعودی و میانجیگری، زمینه بازگشایی مرزهای سعودی جهت حج شهروندان قطری را فراهم کرده بود.

دولت قطر از این اقدام ناخشنود شد و آن را رفتاری با انگیزه سیاسی اعلام کرد.

پدربزرگ، پدر و برادر “شیخ عبدالله بن علی آل ثانی” در مقاطع متفاوت قبل و بعد از استقلال، حاکم و امیر قطر بوده اند. برادر شیخ عبدالله با کودتای ولیعهد وقت (پدربزرگ امیرفعلی قطر ) قدرت را از دست داد.

وارد می شود ، اقدام عربستان سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر، شیخ عبدالله&quot، &quot

شیخ عبدالله بن علی آل ثانی عضو ارشد خانواده حاکم برقطر

پدربزرگ، پدر و برادر “شیخ عبدالله بن علی آل ثانی” در مقاطع متفاوت قبل و بعد از استقلال، حاکم و امیر قطر بوده اند.

این اقدام به عنوان نخستین گام سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر و برداشته شدن مشروعیت از دولت فعلی قطر تفسیر می شود.

این به معنی میل به سعودی جهت جایگزینی “شیخ عبدالله بن علی آل ثانی” به جای “شیخ تمیم آل ثانی” امیرفعلی قطر است.

وارد می شود ، اقدام عربستان سعودی جهت ایجاد دولت موازی در قطر، شیخ عبدالله&quot، &quot

عربستان سعودی همه روابط با قطر را قطع کرده، مرزها را با این کشور بسته و شهروندان قطری را نیز اخراج کرده است.

دولت سعودی همچنین از تعیین حافظ منافع در قطر خودداری کرده است.

واژه های کلیدی: عبدالله | پدربزرگ | عربستان سعودی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog