ماشین روسیه فوتبال سعید عزت اللهی میلاد محمدی

ماشین: روسیه فوتبال سعید عزت اللهی میلاد محمدی دربی قفقاز سعید عزت اللهی لیگ برتر روسیه دیدار ترک گروژنی- آنژی ماخاچ قلعه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

مجموعه‌ای از رد پاهای فسیل‌شده شبیه به رد پای انسان در یونان کشف شده است که ممکن است موجب بازنویسی داستان تکامل انسان شود.

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

عبارات مهم : یونان

مجموعه ای از رد پاهای فسیل شده است شبیه به رد پای انسان در یونان کشف شده است که ممکن است موجب بازنویسی داستان تکامل انسان شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، ما بسیاری از شاخصه های میمون ها را با خود یکسان می دانیم، ولی شکل پاهایمان یکی از این اشتراکات نیست.

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

بنابراین کشف رد پاهایی شبیه به رد پای انسان که متعلق به 5.7 میلیون سال پیش هست، تعجب آور هست. علاوه بر این، قسمت جالب این عنوان این است که این رد پاها در جزایر یونان یافت شده است اند که به این معنی است که هومینین ها (انسان تباران)، آفریقا را خیلی سریعتر از آنچه که روایت کنونی ما می گوید، ترک کرده اند.

انسان تباران با نام علمی ” Hominini”، تباری از زیرخانواده انسان ساییان هستند. این تبار مشمول بر تمام گونه های موجود یا منقرض شده است ای است که به انسان امروزی نزدیک ترند تا به شامپانزه های امروزی. به اعضای این تبار نام متعارف تر “دودمان انسان” هم اطلاق می شود.

مجموعه‌ای از رد پاهای فسیل‌شده شبیه به رد پای انسان در یونان کشف شده است که ممکن است موجب بازنویسی داستان تکامل انسان شود.

استخوان ها و رد پاها به ما کمک کرده اند تا تاریخ تکامل انسان را بررسی کنیم و تشخیص دهیم. یکی از نخستین هومینین ها گونه ای است که به نام “Ardipithecus ramidus” آشنا شده است است که بیش از 100 نمونه از آن آشنا شده است است.

این موجودات حدود 4.4 میلیون سال پیش زندگی می کردند و دارای پاهایی شبیه به شامپانزه ها بودند با انگشت شست بزرگ که به سمت کنار پا زاویه داشت.

مجموعه ای از رد پاهای کشف شده است از “Laetoli” واقع در تانزانیا که متعلق به حدود 700 هزار سال پیش هست، نشان می دهد که شکل پای انسان ها تا آن وقت تکامل بیشتری یافته بود.

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

اما فسیل هایی که به تازگی در یونان کشف شده، نشان دهنده رد پاهایی شبیه به انسان و شبیه به همان فسیل های کشف شده است در تانزانیا هست. این توصیه بیانگر آن است که هومینین ها بسیار سریعتر از آنچه تا کنون تصور می شد، آفریقا را ترک کرده اند و بسیار سریعتر از چیزی که محاسبه شده است بود، تکامل یافته اند.

مجموعه‌ای از رد پاهای فسیل‌شده شبیه به رد پای انسان در یونان کشف شده است که ممکن است موجب بازنویسی داستان تکامل انسان شود.

کاملا مشخص است که این رد پاها مربوط به دوره “میوسن” یعنی حدود 5.7 میلیون سال پیش هستند.

جالب توجه است که این فسیل ها با توجه به کشف اخیر استخوان های 7 میلیون ساله در یونان و بلغارستان می توانند با هم پیوند یابند و موجب بازنویسی تاریخ تکامل انسان شوند.

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

“پر آلبرگ”، نویسنده نهایی این مقاله می گوید: این کشف چالش روایی مبتنی بر تکامل اولیه انسان را به چالش می کشد و احتمال دارد بحث های زیادی را به وجود آورد. این که آیا جوامع علمی و تحقیقاتی، رد پای فسیلی کشف شده است را به عنوان شواهد قانع کننده ای از حضور هومینین ها در دوره “میوسن” می پذیرند یا خیر مورد بحث است.

این مقاله در مجله ” Proceedings of the Geologist’s Association” انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: یونان | میلیون | استخوان | اخبار علمی و آموزشی

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

روند تکامل انسان مورد ابهام واقع شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog