ماشین روسیه فوتبال سعید عزت اللهی میلاد محمدی

ماشین: روسیه فوتبال سعید عزت اللهی میلاد محمدی دربی قفقاز سعید عزت اللهی لیگ برتر روسیه دیدار ترک گروژنی- آنژی ماخاچ قلعه

برگزاری مسابقه های دو و میدانی در بردسیر

نخستین دوره مسابقه های دو و میدانی بردسیر در سال 96، به منظور آمادگی در دومین دوره المپیاد ورزشی این شهرستان برگزار می شود. به گزارش خبرنگا..

ادامه مطلب